Czy należy mi się urlop pracując za granicą? Jak to wygląda w Czechach?

Jeżeli rozważasz migrację zarobkową do Czech, warto przed wyjazdem zapoznać się z ważniejszymi aspektami, związanymi z pracą. Jednym z nich jest właśnie urlop, który należy się każdemu pracownikowi. Jednak prawo pracy w poszczególnych krajach może się od siebie różnić. A jak wygląda sytuacja z urlopem w Czechach?

Urlop w Czechach – co warto o tym wiedzieć?

W Czechach panuje zasada, że pierwszy urlop należy się pracownikowi po przepracowaniu sześćdziesięciu dni kalendarzowych. Trzeba przy tym zachować nieprzerwany stosunek pracy u tego samego pracodawcy. Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy, podstawą wymiaru czasu są cztery tygodnie. Jeśli pracodawca prowadzi w zakładzie pracy działalność gospodarczą, może wydłużyć czas trwania urlopu o kolejne dwa tygodnie. Taki zapis musi zostać sporządzony w umowie zbiorowej, albo po prostu w wewnętrznych zasadach związanych z wykonywaniem danej pracy.

Jeśli w zakładzie pracy nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wymiar urlopu może zostać wydłużony o tydzień. Ważne jest również to, że do czasu, od którego uzależniony jest okres urlopu przyznawanego pracownikowi wlicza się także okres, w którym trwała nauka szkolna.

Ile urlopu przysługuje w Czechach?

W Czechach, tygodniowy maksymalny czas pracy wynosi 40 godzin, z podziałem na 8 godzin pracy w ciągu dnia. Do czasu pracy nie wlicza się przerwy obiadowej. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi od 4 do 8 tygodni – zależy od wykonywanego zawodu. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku urlop należy się proporcjonalnie 1/12 za każdy miesiąc.

Za każde przepracowane 21 dni przysługuje pracownikowi 1/12 wymiaru pełnego urlopu. Dodatkowe dni urlopu przysługują pracownikom, którzy wykonują wyjątkowo ciężką pracę fizyczną i niebezpieczną dla zdrowia i życia. Po przepracowaniu roku kalendarzowego, pracownik może liczyć na dodatkowy tydzień urlopu wypoczynkowego. Jak już zostało wspomniane powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do urlopu (lub do jego proporcjonalnej części) po przepracowaniu co najmniej 60 dni w roku.

Urlop chorobowy w Czechach

W przypadku choroby, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę już pierwszego dnia nieobecności. Jak najszybciej trzeba również donieść zwolnienie lekarskie. Brak zwolnienia lekarskiego uniemożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego. Taki zasiłek będzie wypłacany pracownikowi każdego miesiąca, wraz z pensją. Pamiętajmy jednak, że czas choroby nie może przekroczyć roku.

Dni wolne od pracy w Czechach

Święta Bożego Narodzenia, podobnie jak w Polsce są okresem, w którym nie przychodzimy do pracy. W Czechach dni 24, 25 i 26 grudnia są dniami wolnymi. Dodatkowo wyróżniamy:

  • 1 stycznia – Dzień Restytucji Niezależnego Państwa Czeskiego
  • 8 maja – Dzień Zwycięstwa
  • 5 lipca – Dzień Słowiańskich Apostołów Cyryla i Metodego
  • 6 lipca – Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa
  • 28 września – Dzień Czeskiej Państwowości
  • 28 października – Dzień Powstania Niezależnego Państwa Czeskosłowackiego
  • 17 listopada – Dzień Walki o Wolność i Demokrację
  • 1 maja – Święto Pracy.

Wszystkie powyższe daty są dniami wolnymi od pracy. Jeżeli ktoś z losowych przyczyn będzie musiał w ten dzień pracować – należy się mu dodatkowe wynagrodzenie.

Interesuje Cię praca w Czechach – aktualne oferty znajdziesz na zaprzyjaźnionych portalach lub w zaufanych agencjach pracy.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *